Dochádzkové systémy

Biometrické snímače 9 produkty

Biometrické snímače
Snímače, ktoré snímajú príchodové a odchodové transakcie prostredníctvom senzora založeného na biometrickom snímaní. Identifikáciu a snímanie je možné vykonávať na základe snímania odtlačku prsta, geometrie ruky, geometrie tváre, prípadne kombináciou jednotlivých snímaní. Doplnkom k biometrickým snímačom môže byť kartové snímanie, alebo PIN. Používanie biometrie podlieha podmienkam uvedeným v zákone o ochrane osobných údajov.